Avatar

บทเพลงชีวิตคริสเตียน : ทุกลมหายใจ [HUM HYMNS PROJECT Cover]

  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: May W. Moo­dy
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

โปรเจคฮัมฮิม ขอนำเสนอบทเพลงชีวิตคริสเตียนในรูปแบบสบายๆผู้ใหญ่ร้องได้วัยรุ่นร้องดี เพราะเรารู้ว่าเพลงฮิมเป็นเพลงที่มีความหมายและเข้าถึงชีวิตของผู้คนมากมาย เราจึงอยากให้เพลงฮิมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนค่ะ : )

บทเพลงชีวิตคริสเตียน : ทุกลมหายใจ

1.ตายกับพระเยซูข้ารู้ว่าข้าตาย แล้วฟื้นสู่ชีวิตใหม่กับพระผู้ไถ่
มองดูพระพักตร์จนใบหน้าข้าผ่องใส ข้าเป็นของพระองค์อยู่ทุกลมหายใจ

2. ทุกครั้งเมื่อลำบากพระองค์ทรงอยู่ใกล้ เมื่อแบกภาระหนักทรงช่วยประคองไว้
เมื่อมีความเศร้าพระองค์ทรงเล้าโลมใจ พระองค์ทรงรักษาอยู่ทุกลมหายใจ

3. เมื่อข้าอ่อนแอลงพระองค์ทรงอุ้มไว้ ยามไข้ได้ป่วยทรงช่วยรักษาให้หาย
ยามสุขหรือทุกข์ทรงอยู่ด้วยทุกเวลา พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกลมหายใจข้า

*ทุกลมหายใจข้าอยู่ในความรักใหญ่
ทุกลมหายใจข้าได้รับชีวิตใหม่
มองดูพระพักต์จนใบหน้าข้าผ่องใส
ข้าเป็นของพระองค์ อยู่ทุกลมหายใจ

ฑิฆัมพร ผลิตาภรณ์ (ฟ้า) – vocal
พรสวรรค์ ผลิตาภรณ์ (หวัน) – vocal
อธิยา สถาพัฒนาสุข (วิว) – violin
วรสฤษฏ์ ศรีสมัยกุล (โจอี้) – guitar

Special thanks
Producer : เรืองกิจ ยงปิยะกุล (เหวิน)
Music Director : อธิยา สถาพัฒนาสุข (วิว)
Master : จีรศักดิ์ ขวัญหวาน(โจ)
videographer : อัสนี สถาพัฒนาสุข (เอ)
videographer : ปัญญา ปคูณปัญญา (ป้อม)