ช่องทางการสนับสนุนพันธกิจ

  1. สั่งซื้อซีดีเพลง / Flash drive
  2. ถวายเงินสนับสนุน

สอบถามโทร.0989010501 หรือ www.facebook.com/w501.org

 

บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า/ถวายสนับสนุน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้า)
ชื่อบัญชี นายปัญญา ปคูณปัญญา และ นาง สราลี ยงปิยะกุล
และ น.. ประภัสสร พัชรวีระพงษ์
เลขที่บัญชี 057-3-99663-1

**หมายเหตุ**  ทีมงานกำหนดส่งของทุกวันพฤหัสบดี (สำหรับการแจ้งชำระค่าสินค้าภายในวันพุธก่อนหน้าวันจัดส่ง หากชำระค่าสินค้ามาในวันพฤหัสบดีทีมงานจะจัดส่งให้ในอาทิตย์ถัดไป)