ช่องทางการสนับสนุนพันธกิจ

สั่งซื้อซีดีเพลง / Flash drive
ส่งข้อความเข้าไปที่ www.facebook.com/w501.org

**หมายเหตุ**  ทีมงานกำหนดส่งของทุกวันพฤหัสบดี (สำหรับการแจ้งชำระค่าสินค้าภายในวันพุธก่อนหน้าวันจัดส่ง หากชำระค่าสินค้ามาในวันพฤหัสบดีทีมงานจะจัดส่งให้ในอาทิตย์ถัดไป)