Avatar

ทุกวันเวลา : WORSHIP JAM 10

EVERY MOMENT

ในทุกวันเวลา ให้ชีวิตจิตใจของเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ
———————————————————————————————————————-Lyrics : พิษณุ ไทรงาม
Arranger : WORSHIP JAM

Vocal – นรารักษ์ ใจบำรุง
Guitar – สัจจะ ศรียุทธไกร
Bass – เซฮยอก ปาร์ค
Drum – อินทัช เรืองชาญ


Download PDF
 
เพลง : ทุกวันเวลา Worship Jam Version

 
ศิลปิน : นรารักษ์ ใจบำรุง
 
กีตาร์ - สัจจะ ศรียุทธไกร

 
เบส - เซฮยอก ปาร์ค

 
กลอง - อินทัช เรืองชาญ
 
 Gmaj7 Cmaj7 
ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
Gmaj7 Cmaj7 
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์
Am7 
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ
Bm7b5 Em 
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ
 Am7 Dsus 
แด่พระเจ้าสูงสุด  ผู้สมควรสรรเสริ
 
 Cmaj7 
ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ  
 Bm7b5 Em7 
อสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่      
 Am 
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์
 Gmaj7 
แห่งพระวิญญาณ
 Cmaj7 
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ  
Bm7b5 Em7 
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน                
 Am7 
ถวายคำสรรเสริญ                
 Gmaj7 
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์