Avatar

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย : WORSHIP JAM 09

GOD BLESS THAILAND

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราหรือไม่ ?
ขอให้ความเชื่อ ความหวัง  และความรัก เต็มล้นในบ้านอันเป็นที่รักของเราทุกคน… ประเทศไทย

—————————————————-
เพลง : โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
Vocal & Guitar -อนุศิษฏ์ เดชเอื้อพร (สิทธิ์)

Lyrics & Melody : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Arranger : WORSHIP JAM


Download PDF
 
  G           D               Csus2
 
1.นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
 
G                D         Csus2
 
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
 
         D                  Csus2
 
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
 
     D              Csus2
 
เปิดตาใจเราทุกคน
 
         D               Csus2        G  
 
ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา
 
                      C              G
 
*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
 
        Am     D        G            
 
ให้คนไทยได้มีความหวัง
 
                  C             G        Am  
 
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็น  
 
         D
 
ความสว่าง
 
                   C               G
 
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
 
       Am     D       Em
 
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
 
         C                   D                 G
 
ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน