Avatar

อยู่กับพระเยซู

เพลง อยู่กับพระเยซู ฟังเพลงนี้ 🎧 https://bfan.link/W2023YKPYS Verse 1: สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ คือได้อยู่กับพระเยซู ผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน ผู้เดียวที่ข้าสรรเสริญ Verse 2: ทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชิด ข้าได้รับการฟื้นใจ มีกำลังเรี่ยวแรงขึ้นใหม่ เติมเ...อ่านต่อ


ไม่มีสิ่งใด

W2023MMSD
  • เนื้อร้อง: Brother Project
  • ทำนอง: Brother Project
  • เรียบเรียง: Brother Project
  • ร้องนำ: พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

นิรันดร์สู่นิรันดร์

W2023NRSNR
  • เนื้อร้อง: Brother Project
  • ทำนอง: Brother Project
  • เรียบเรียง: Brother Project
  • ร้องนำ: พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
Artists