Avatar

พระสัญญา

ผู้ที่รอคอยจะได้ตามพระสัญญา เชื่อฟัง ให้พระองค์นำทุกครา เรื่องราวที่ร้าย ๆ อันตรายที่เข้ามา พระองค์จะทรงคุ้มครองตัวข้า แม่น้ำลึกเท่าใด ภูเขาสูงแค่ไหน ขอเพียงมีพระองค์ที่ข้าไว้วางใจ ชีวิตหรือความตาย ไม่อาจพรากข้าต่อไป สัญญาที่มีไว้ ไม่เคยเปลี่ยน __________...อ่านต่อ

ไม่มีเงื่อนไข

Unconditional

My Treasure, My All

My Treasure, My All
  • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน

Artists