Avatar

สรรเสริญพระผู้ไถ่

PRAISE MY SAVIOR
  • เนื้อร้อง: อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
  • ทำนอง: อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
  • เรียบเรียง: บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล , สรรเสริญ ดวงคำ
  • ร้องนำ: คริสตี้ กิ๊บสัน

ข่าวประเสริฐที่มีท่วงทำนอง

เราเชื่อว่าใน 52 เพลงของ W501 เพลงสรรเสริญพระผู้ไถ่ จะเป็นเพลงที่ถูกใจคนไทยมากที่สุดเพลงหนึ่ง…เพราะเปิดที่ไหนรับรองต้องมีคนเต้น

แต่สิ่งที่โดดเด่นยิ่งกว่าความสนุกก็คือเนื้อหา…คำร้องทั้งหมดในเพลงนี้ อาจารย์นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ได้ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อบอกเล่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ต้นจนจบ จนเราสามารถนำเพลงนี้ไปเป็นเครื่องมือในการประกาศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น เก่ง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล ผู้เรียบเรียงดนตรี ยังเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจรสนิยมทางเพลงของคนไทยอย่างลึกซึ้ง เขาจึงห่อหุ้มเนื้อเพลงนี้ด้วยดนตรีโจ๊ะๆ และจังหวะชวนเต้น ยิ่งเมื่อได้เสียงและลีลาการร้องของ คริสตี กิบสัน นักร้องลูกทุ่งคุณภาพมาช่วยถ่ายทอด ก็ยิ่งทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าในเพลงนี้เป็นเรื่องที่ฟังสนุกและ “ย่อยง่าย” สำหรับคนไทย

เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน ในพระองค์มีแต่ความชื่นชมยินดี และวันนี้เราอยากให้เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดความรักของพระองค์ไปถึงคนไทย ในแบบไทยๆ ที่คนไทยชอบ…เอาเพลงนี้ไปร้องกันเยอะๆ นะคะ

ขอพระเจ้าเสริมกำลังค่ะ


 Em7 
Intro x4
 
Em7 Am7 Em7 Em7 
 
 
 
 
Chorus
 
 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 Am7 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 
 
 
A1
 
 Em7 
พวกเรา มาร้องกันเถิด  ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า
 
 Am7 
พระองค์เป็นผู้สร้างเรา พระประทานชีวิตให้เรา
 
 Em7 
เราจึงคุกเข่า สรรเสริญพระองค์
 
 
 
 
A2
 
 Em7 
จากใจที่แสนยินดี สุดแสนยินดีเพราะได้พบพระเจ้า
 
 Am7 
ชีวิตหมดซึ่งซึมเซา ไม่มีใครจะสุขเท่าเรา
 
 Em7 
เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี
 
 
 
 
Chorus
 
 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 Am7 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 
 
 
A3
 
 Em7 
หากใครได้พลาดพลั้งทำ เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
 
 Am7 
ขอจงรีบมาอ้อนวอน เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน
 
 Em7 
จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์
 
 
 
 
A4
 
 Em7 
ด้วยรักจึงให้หนทาง ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
 
 Am7 
พระองค์ประทานบุตรา พระเยซูเสด็จลงมา
 
 Em7 
ทรงมอบกายา ช่วยเราทุกคน
 
 
 
 
Chorus
 
 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 Am7 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 
 
 
Solo
 
Em7 Am7 Em7 
 
 
 
 
 
 
A5
 
 Em7 
เมื่อมองที่ไม้กางเขน จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
 
 Am7 
พระเยซูได้ทรงยอมตาย พระองค์ยอมพลีพระกาย
 
 Em7 
พระโลหิตไถ่ พวกเราทุกคน
 
 
A6
 
 Em7 
วันที่สามทรงฟื้นจากตาย ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ
 
 Am7 
ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ
 
 Em7 
เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์
 
 
 
 
Chorus
 
 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 Am7 Em7 
ฮาเล  ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเล ลู ยา
 
 
 
 
A7
 
 Em7 
หากใครมาเชื่อพระองค์ มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
 
 Am7 
แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์ แม้หนทางจะพบความทุกข์
 
 Em7 
ชีวิตมีสุข เพราะพระองค์ดูแล
 
 
 
 
A8
 
 Em7 
โลกนี้เราอยู่ไม่นาน ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด
 
 Am7 
พระองค์ทรงรักมนุษย์  เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์
 
 Em7 
เมื่อวันสิ้นสุดเข้าสวรรค์นิรันดร์เอย
 
 
 
 
Outtro
 
Em7 Am7 Em7 Em7 Em7