พระพร

W2024PPMattCon
 • เนื้อร้อง: Boyd Kosiyabong, Wern Ruangkit , Wut Wongsunsern, Mong Pissanu, Pomm Panya
 • ทำนอง: Boyd Kosiyabong, Wern Ruangkit , Wut Wongsunsern, Mong Pissanu, Pomm Panya
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: Boyd Kosiyabong, Wern Ruangkit , Wut Wongsunsern, Mong Pissanu, Pomm Panya






อยู่กับพระเยซู

W2023YKPYS

ไม่มีสิ่งใด

W2023MMSD
 • เนื้อร้อง: Brother Project
 • ทำนอง: Brother Project
 • เรียบเรียง: Brother Project
 • ร้องนำ: พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

นิรันดร์สู่นิรันดร์

W2023NRSNR
 • เนื้อร้อง: Brother Project
 • ทำนอง: Brother Project
 • เรียบเรียง: Brother Project
 • ร้องนำ: พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล