บทเพลงชีวิตคริสเตียน : พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ [HUM HYMNS PROJECT Cover]

His Eye Is on the Sparrow
  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน : พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ [HUM HYMNS PROJECT Cover]
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

For Us

For Us

Higher & Higher

Higher & Higher

Miracle Maker, Miracle Giver

Miracle Maker, Miracle Giver

บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]

Be Thou my vision, O Lord of my heart
  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

เชิญถวายสาธุการ