องค์บริสุทธิ์ เรารักพระองค์

Verse พระองค์บริสุทธิ์ เรารักพระองค์ พระองค์บริสุทธิ์ เรารักพระองค์ Chorus แม้ว่าวันนี้ วันหน้าวันไหน ทั้งหมดหัวใจเป็นของพระองค์ พระองค์ผูกพันเราด้วยรัก เพราะว่าความรักดีกว่าชีวิต ทั้งหมดทุกรอยตราบาปที่มี ทรงลบทุกอย่างและเรียกเราว่าบริสุทธิ์ Tag ทรงเรียกเ...อ่านต่อ


มาหาพระเยซู

Verse ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า แบกภาระหนักกับกฎเกณฑ์ความชอบธรรม โอ จงมาหาพระเยซู ผู้ที่เป็นไท ผู้มีความหวัง มีชีวิตใหม่กับความจริงที่สวยงาม ชีวิตในเสรีภาพ Bridge มองดูพระเยซูผู้เป็นขึ้นนั้น ทรงหลุดพ้นกฎแห่งความตาย วันที่พระองค์เสด็จมา เมื่อนั้นเรา...อ่านต่อ


My Treasure, My All

My heart pants for, My soul longs for For You, Your Majesty I kneel before You, I adore You My King… eternally Chorus: My treasure, my pleasure My Savior, my song My fire, my desire Forever… my all My lips praising, My arms raising To You, My ...อ่านต่อ


By Your Side

Sometimes I don’t know how to try Sometimes I just feel I could cry But as I look up at Your beautiful face Oh I know You will give me the grace Jesus, Your Words come alive With surges of power inside When You comfort my heart AND Your strength You impar...อ่านต่อ


Burnt But Beautiful

No hands to raise, in heartfelt praise No voice to sing, in adoration No words to use, expressing honor No tears of joy, no deep emotion But what is Yours, not mine to claim All I deem to own, is Your possession Chorus: Nothing have I to offer You But wha...อ่านต่อ


For Us

เพลง: For Us Artist: Aarksara Chorus: Charlin Neal W501 NEW SEASON Verse 1: When life doesn’t go our way We start to wonder why And trouble tries to Weigh us down With fear, overwhelming Pre Chorus: This we know The God of miracles Is the rock On which we...อ่านต่อ


Higher & Higher

เพลง: Higher & Higher Artist: Aarksara Chorus: Charlin Neal W501 NEW SEASON Verse 1: Deeper and deeper We want to go Closer and closer We want to be There’s no better way Than this road with You Chorus: Victory is ours You defeated the grave No more e...อ่านต่อ


Miracle Maker, Miracle Giver

เพลง: Miracle Maker, Miracle Giver Artist: Aarksara Chorus: Charlin Neal W501 NEW SEASON Verse 1: My heart and flesh may fail But Your Word remains Moving forward with You, through the storm You hold me closer Chorus: Father of Heaven and Earth miracle ma...อ่านต่อ


บัลลังก์

ข้าแต่พระยาห์เวห์แต่พระองค์ประทับบนบัลลังก์เป็นนิตย์ ชื่อเสียงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ – สดุดี 102:12 (THSV11) เพลง : บัลลังก์ ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา W501 NEW SEASON V1 พระเจ้าทรงมอบวันและชีวิต พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ทำสิ่งมากหลาย นำข้ามา...อ่านต่อ


แสงนำทาง

ในกลางวันพระองค์ทรงนำพวกเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟตลอดคืนยังรุ่ง – สดุดี 78:14 (THSV11) ด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นทุรกันดาร เสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พรากจากเขาไป หรือเสาเพลิงในกลางคืน ซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่ง...อ่านต่อ