Avatar

มาหาพระเยซู

Come to Jesus

Verse
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า
แบกภาระหนักกับกฎเกณฑ์ความชอบธรรม
โอ จงมาหาพระเยซู

ผู้ที่เป็นไท ผู้มีความหวัง
มีชีวิตใหม่กับความจริงที่สวยงาม
ชีวิตในเสรีภาพ

Bridge
มองดูพระเยซูผู้เป็นขึ้นนั้น ทรงหลุดพ้นกฎแห่งความตาย
วันที่พระองค์เสด็จมา เมื่อนั้นเราจะเป็นขึ้นเหมือนพระองค์

Chorus
แอกภาระหายหมดไป จากหนักก็เป็นเบา
ก็เพราะพระผู้ไถ่ จากเศร้าเป็นความยินดี

Chorus 2
โอ พระเยซู เราสรรเสริญพระองค์
ความหวังใจที่มี จะติดตามพระองค์ตลอดไป

Ending
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า
แบกภาระหนักกับกฎเกณฑ์ความชอบธรรม
โอ จงมาหาพระเยซู
_______________________________
Producer : PJ Hudson
เนื้อร้อง/ทำนอง : บงกช ฮัดซัน
เรียบเรียง : PJ Hudson
Small Group Vocals: ลิเดีย, เหวิน, ป้อม, เพ็ญ, แยม, พอล
Chorus Harmonies: Bongkote & PJ Hudson
Guitars & Keys : PJ Hudson
Drum : สรรเสริญ ดวงคำ
Bass : บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล
Mixed and Mastering : PJ Hudson
ห้องอัด : Buzz Studio Mobile, USA; Flow Studio
_______________________________


 
Intro
 
|D   |D   |Bm  A   |G   D   |
 
  
Verse
D ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า
Bm  
แบกภาระหนักกับกฎเกณฑ์ความชอบธรรม
 A  G2  D   
โอ จงมาหาพระเยซู
ผู้ที่เป็นไท ผู้มีความหวัง
Bm มีชีวิตใหม่กับความจริงที่สวยงาม
 A  G2  
ชีวิตในเสรีภาพ
 
 
Bridge
A  Bm  G  A  
มองดูพระเยซูผู้เป็นขึ้นนั้น ทรงหลุดพ้นกฎแห่งความตาย
A  Bm  G  A  
วันที่พระองค์เสด็จมา เมื่อนั้นเราจะเป็นขึ้นเหมือนพระองค์
 
 
Chorus
 D  A  G  A  
แอกภาระหายหมดไป จากหนักก็เป็นเบา
 D  A  G  A  
ก็เพราะพระผู้ไถ่ จากเศร้าเป็นความยินดี
 
 
Midtro
 
|D   |G/D |D   |G/D |
 
 
Instrumental
 
|D Em |G D |Bm A |G D |  (x2) to Bridge
 
 
Chorus 2
 D  A  G  A  
อพระเยซู เราสรรเสริญพระองค์
 D  A  G  A  D  
ความหวังใจที่มี จะติดตามพระองค์ตลอดไป
 
 
Ending
D  
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า
Bm  
แบกภาระหนักกับกฎเกณฑ์ความชอบธรรม
 A  G2  
อจงมาหาพระเยซู