Avatar

บทเพลงชีวิตคริสเตียน : พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ [HUM HYMNS PROJECT Cover]

His Eye Is on the Sparrow
  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน : พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ [HUM HYMNS PROJECT Cover]
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

มาถึงบทเพลงที่3 ของโปรเจคฮัมฮิมแล้วค่า เราอยากจะนำเสนอ
บทเพลงชีวิตคริสเตียนในรูปแบบสบายๆผู้ใหญ่ร้องได้วัยรุ่นร้องดี
เพราะเรารู้ว่าเพลงฮิมเป็นเพลงที่มีความหมายและเข้าถึงชีวิตของผู้คนมากมาย เราจึงอยากให้เพลงฮิมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนค่ะ : )

บทเพลงชีวิตคริสเตียน : พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย
เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย
เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ
เห็นว่าความตายดีกว่า
พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย
ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า
พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

2. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า
ทำให้เกิดความสงสัย
เมื่อข้าถอนใจแทนการร้องเพลง
เมื่อหมดความหวังในใจ
จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู
ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ
พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

3. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย
พระองค์สัญญาไว้แล้ว
จงวางใจในพระเยซู
ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว
แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว
ข้าก็ยินดีเดินตาม
พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

*ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ
ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท
เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่
ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

_______________________________
“His Eye Is on the Sparrow” – 1905
Original Lyrics: Civilla D. Martin;
Music: Charles H. Gabriel

ศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์ (นิน) -vocal/guitar
เกล็ดมณี สุวรรณโมลี (พลอย) -vocal
ภคินี พารักษา (อุ๋ย) -drum/chorus
อธิยา สถาพัฒนาสุข (วิว) -violin

Special thanks :
Music Director : เรืองกิจ ยงปิยะกุล (เหวิน)
Master : จีรศักดิ์ ขวัญหวาน (โจ)
Videographer : อัสนี สถาพัฒนาสุข (เอ)
Location : บ้านมหาวาณิชย์วงศ์