Avatar

เราเชื่อวางใจ

Turst
  • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: พิธาน ราชรักษ์

V1
ไม่ต้องไปกลัว
พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา
ทุกอันตรายมากมายเพียงใดก็ไม่อาจขัดขวาง

V2
พร้อมยอมเชื่อฟัง ให้พระองค์นําหน้าไป
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอเดินตามไป จะไม่มองกลับหลัง

Pre
จะปกป้องเราเสมอไป อุ้มชูไว้จนสุดหนทาง
ทรงเป็นขุมกําลังความหวังให้ก้าวต่อไป

Hook
เราเชื่อวางใจในพระสัญญา
จะทรงนําหน้าไม่ทอดทิ้งไป
จะผ่านไฟร้อนที่ลุกโชน
น้ำที่ไหลหลาก เราจะผ่านพ้นได้
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา
เมื่อผ่านหุบเขา เราไม่ต้องกลัว
ต้องผ่านพายุ ทะเลทราย คืนที่มืดมัว
เรายังเชื่อวางใจ ในพระสัญญา

เราไม่ต้องกลัว
เราจะเชื่อวางใจ
ในพระสัญญา


Download PDF
 
Intro:
 
|A |A |F#m |F#m |D  |D  |E  |E |
 
 
Verse1:
 F#m 
ไม่ต้องไปกลัว พระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา
 
ทุกอันตรายมากมายเพียงใด ก็ไม่อาจขัดขวาง
 
 
Verse2:
 F#m 
พร้อมยอมเชื่อฟัง ให้พระองค์นำหน้าไป
 
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ขอเดินตามไป จะไม่มองกลับหลัง
 
 
Pre:
 C#m C#m 
จะปกป้องเราเสมอไป อุ้มชูไว้จนสุดหนทาง
 C#m Esus4  E 
ทรงเป็นขุมกำลังความหวังให้ก้าวต่อไป
 
 
Hook:
 
เราเชื่อวางใจในพระสัญญา
 F#m 
จะทรงนำหน้า ไม่ทอดทิ้งไป
 
จะผ่านไฟ ร้อนที่ลุกโชน น้ำที่ไหลหลาก
Bm 
เราจะผ่านพ้นได้
 
               
 
พระองค์ทรงเป็นความรอดของเรา
 F#m 
เมื่อผ่านหุบเขา เราไม่ต้องกลัว
 C#m F#m 
ต้องผ่านพายุ ทะเลทราย คืนที่มืดมัว
เรายังเชื่อวางใจ ในพระสัญญา
 
 
Midtro:
 
|A |A |F#m |F#m |D  |D  |E  |E |
 
 
Solo:
 
|A |A |F#m |F#m |D  |D  |E  |E |
 
 
Last Line:
 
|A |A |F#m |F#m |
 
เราไม่ต้องกลัว เราจะเชื่อวางใจในพระสัญญา