W501 CLASSROOM – ผู้นำนมัสการ | การเลือกคีย์ในแต่ละเพลง ตอน2


W501 CLASSROOM – ผู้นำนมัสการ โดยอาจารย์โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ
ศิษยาภิบาลฝ่ายนมัสการ และผู้นำนมัสการคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ
ในซีรีย์นี้จะมีทั้งหมด 9 ตอน ท่านสามารถกดเพื่อฟังเรื่องอื่นๆตามlink ด้านล่าง

พื้นฐานการนมัสการ : https://youtu.be/YzYctWIZlEg
การเตรียมนมัสการ ตอน1 : https://youtu.be/QospEVE-VCM
การเตรียมนมัสการ ตอน2 : https://youtu.be/tyAh6F7B4Gc
การนมัสการพระเจ้าส่วนตัว : https://youtu.be/yLH2AKhuj8E
Master Song List : https://youtu.be/TRH7QeL8LYM
การเชื่อมบรรยากาศ : https://youtu.be/z5jz3QccwrI
การใช้สัญญาณมือ : https://youtu.be/35W-PKkXl1U
การเลือกคีย์ในแต่ละเพลง ตอน1 : https://youtu.be/MU2lqGHJ4hg
การเลือกคีย์ในแต่ละเพลง ตอน2 : https://youtu.be/A4G51L4y5NA