Avatar

มอบชีวิต

I SURRENDER

เพลง : มอบชีวิต
ศิลปิน : พิษณุ ไทรงาม , นันทนา บุญหลง , คริสตี้ กิ๊บสัน , วารุณี จันทรศิริรังษี

Verse
ผู้ทนทุกข์ลำบาก แบกปัญหาและภาระหนัก
จงเข้ามาหาพระเยซู
พระองค์ช่วยเราได้ แบกภาระนั้นไว้แทนเรา
พระองค์คือความหวังและคำตอบ

Pre Chorus
พระองค์จะทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ
พระองค์เติมเต็มหัวใจให้มีความหวัง

Chorus
ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์
เดินด้วยความเชื่อที่มั่นคง
ข้ามอบชีวิต รับใช้พระองค์
ให้เกิดผลตามน้ำพระทัย

ข้ามอบชีวิต ถวายพระองค์ (x8)
Chorus

______________________
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
นักดนตรี
เจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี
สรรเสริญ ดวงคำ
เรืองกิจ ยงปิยะกุล
บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล
ปัญญา ปคูณปัญญา