Avatar

เกินพอ

MORE THAN ENOUGH

ทุกสิ่งที่เราแสวงหา สุดท้ายอาจไร้ค่า…

ชื่อเสียง เงินทอง ความรู้ ความสำเร็จ ความมั่นคง ความสะดวกสบาย…คือสิ่งที่มนุษย์ดิ้นรนแส­วงหาและตั้งเป็นเป้าหมายของชีวิต แต่แท้จริงแล้ว หากเราต้องตกอยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังและ­ควบคุมอะไรไม่ได้ เราจะรู้ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามาร­ถฉุดเราขึ้นจากความทุกข์ได้ และไม่มีประโยชน์ใดๆ เลยด้วยซ้ำ

สิ่งเดียวที่สามารถเป็นหลักยึดและเป็นความ­หวังของเราได้เสมอคือพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง…นี่คือคว­ามจริงที่ทั้งเก่ง บุรินทร์ และวุฒิ วงศ์สรรเสริญ ได้เรียนรู้มาด้วยชีวิตและการรับใช้

อย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังมาถึง แต่จงตระหนักในทุกลมหายใจว่าพระเจ้าพระองค­์เดียวก็เกินพอแล้วสำหรับชีวิต

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ


 
 
A1                                                
 Fmaj7 Em7 Dm7 
อาจเป็นแค่เสียงเพลง   ที่กำลังร้องบรรเลงก้องอยู่
 Fmaj7 Em7 Dm7 
แต่ใจอยากให้รู้   ว่าเพลงเพลงนี้มอบให้พระองค์
 
   
 
B1          
 Fmaj7 Am7 
ผู้เป็นความหวัง   เป็นพลังและเป็นทุกสิ่ง
 
ที่หัวใจต้องการ
 
   
 
Hook 1  
 Em7 
เราจึงมาร้องเป็นเพลงบทใหม่ ถวายองค์จอมราชา
 Dm7 Gsus 
พรุ่งนี้จะไม่มีค่า ถ้าไม่มีพระองค์
 Em7 Bb 
เราจึงมาร้องมาชื่นชม ความงดงามที่พระทรงไถ่ฉัน
 Am7 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์ แค่นั้นก็เกินพอ
 
 
Midtro Am7 x4
 
 
 
B2            
 Am7 
ผู้เป็นความหวัง    เป็นพลังและเป็นทุกสิ่ง
 
ที่หัวใจต้องการ
 Am7 
ผู้เป็นความหวัง เป็นพลังและเป็นทุกสิ่
 Gsus  
ที่หัวใจต้องการ
 
 
Hook 2                                          
 Em7 
เราจึงมาร้องเป็นเพลงบทใหม่ ถวายองค์จอมราชา
 Dm7 Gsus 
พรุ่งนี้จะไม่มีค่า ถ้าไม่มีพระองค์
 Em7 Bb x2 
เราจึงมาร้องมาชื่นชม ความงดงามที่พระทรงไถ่ฉัน      
 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์
 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์
 
 
 
Outtro
 Am7 
แค่นั้นก็เกินพอ      แค่นั้นก็เกินพอ  
 Am7 Am7 
แค่นั้นก็เกินพอ     พระองค์      แค่ผู้เดียวเกินพอ