Avatar

เกินพอ

MORE THAN ENOUGH

ทุกสิ่งที่เราแสวงหา สุดท้ายอาจไร้ค่า…

ชื่อเสียง เงินทอง ความรู้ ความสำเร็จ ความมั่นคง ความสะดวกสบาย…คือสิ่งที่มนุษย์ดิ้นรนแส­วงหาและตั้งเป็นเป้าหมายของชีวิต แต่แท้จริงแล้ว หากเราต้องตกอยู่ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังและ­ควบคุมอะไรไม่ได้ เราจะรู้ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามาร­ถฉุดเราขึ้นจากความทุกข์ได้ และไม่มีประโยชน์ใดๆ เลยด้วยซ้ำ

สิ่งเดียวที่สามารถเป็นหลักยึดและเป็นความ­หวังของเราได้เสมอคือพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง…นี่คือคว­ามจริงที่ทั้งเก่ง บุรินทร์ และวุฒิ วงศ์สรรเสริญ ได้เรียนรู้มาด้วยชีวิตและการรับใช้

อย่าปล่อยให้ความสิ้นหวังมาถึง แต่จงตระหนักในทุกลมหายใจว่าพระเจ้าพระองค­์เดียวก็เกินพอแล้วสำหรับชีวิต

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ


 Am7x4  Cx2  Gx2  
Intro    x2
 
 
A1                   Fmaj7    Em7       Dm7                C      
 
    อาจเป็นแค่เสียงเพลง   ที่กำลังร้องบรรเลงก้องอยู่
 
                Fmaj7 Em7            Dm7                C
 
   แต่ใจอยากให้รู้     ว่าเพลงเพลงนี้มอบให้พระองค์
 
   
 
B1          
 
                     Fmaj7   G        Am7    G       F
 
   ผู้เป็นความหวัง     เป็นพลังและเป็นทุกสิ่ง
 
                            G
 
   ที่หัวใจต้องการ
 
   
 
 
Hook 1  
 
           C                              Em7
 
เราจึงมาร้องเป็นเพลงบทใหม่ ถวายองค์จอมราชา
 
    Dm7               Gsus        G
 
พรุ่งนี้จะไม่มีค่า ถ้าไม่มีพระองค์
 
             C                         Em7                Bb     G
 
เราจึงมาร้องมาชื่นชม ความงดงามที่พระทรงไถ่ฉัน
 
        F         G        F           G                    Am7
 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์ แค่นั้นก็เกินพอ
 
 
Midtro Am7 x4
 
 
 
B2            
 
                             F   G        Am7     G       F
 
   ผู้เป็นความหวัง     เป็นพลังและเป็นทุกสิ่ง
 
                         G
 
   ที่หัวใจต้องการ
 
 
                              F   G        Am7     G       F
 
   ผู้เป็นความหวัง     เป็นพลังและเป็นทุกสิ่ง
 
                         
 
                          Gsus      G
 
   ที่หัวใจต้องการ
 
 
Hook 2              C                              Em7
 
เราจึงมาร้องเป็นเพลงบทใหม่ ถวายองค์จอมราชา
 
    Dm7               Gsus     G
 
พรุ่งนี้จะไม่มีค่า ถ้าไม่มีพระองค์
 
             C                         Em7                Bb     G
 x2 
เราจึงมาร้องมาชื่นชม ความงดงามที่พระทรงไถ่ฉัน      
 
        F         G        F           G                    
 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์
 
        F         G        F           G                    
 
แค่เรามีพระองค์ แค่เรามีพระองค์
 
 
 
Outtro
 
                 Am7                  C     G
 
แค่นั้นก็เกินพอ      แค่นั้นก็เกินพอ    
 
                  Am7                                      Am7
 
แค่นั้นก็เกินพอ     พระองค์      แค่ผู้เดียวเกินพอ