Avatar

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

OPEN MY EYES

พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้  “นอกจากที่ได้เห็น” พระบิดาทรงกระทำ – ยอห์น 5:19

เราทุกคนรู้ว่าพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่อง และเรารู้เรื่องราวของพระองค์จากพระคัมภีร์ แต่จะดียิ่งกว่าไหมถ้าเรา “มองเห็น” ว่าพระองค์ทรงทำอะไร และทำตาม…เพราะพระองค์ก็ทรงทำเช่นเดียวกัน คือมองดูสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงกระทำ และนำมาทำตามบนโลกนี้ ดวงตาฝ่ายวิญญาณ…อาจไม่ใช่คำที่ทุกคนคุ้นหู แต่เป็นคำสำคัญสำหรับคริสเตียน การเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายถึงการมีดวงตาที่สามปรากฎขึ้นมาบนร่างกายของเรา แต่เป็นเหมือนการเปิด “ดวงตาในใจ” ให้เรารับรู้พระองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะได้เห็นพระเจ้า เหวิน เรืองกิจ เองก็เช่นกัน…เขาอธิษฐานที่จะเห็น เพื่อจะรู้น้ำพระทัยและเดินในทางของพระองค์ ในคืนหนึ่งพระเจ้าจึงทรงเรียกเขาและถ่ายทอดบทเพลงนี้ลงมา จากนั้น พอล ฮัดซัน จึงเรียบเรียงดนตรีและได้ จ๊อบ พงศธร มาเป็นผู้ถ่ายทอดคำอธิษฐานนี้ให้เป็นบทเพลง ไม่ว่าคุณจะคุ้นเคยกับคำว่าดวงตาฝ่ายวิญญาณหรือไม่…ลองเปิดใจฟังและให้เพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณดูสักครั้ง เราเชื่อว่าเมื่อดวงตาฝ่ายวิญญาณเปิด…และเห็นชัดเจน…ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามน้ำพระทัยพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ
ฟังเพลงนี้ 🎧https://bfan.link/W2014CD2
Music Score 🎼 https://w501.org/content/uploads/2024/05/โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ-Full-Score.pdf

เนื้อร้อง: Boyd Kosiyabong
ทำนอง: Saksit Vejsupaporn
เรียบเรียง : Saksit Vejsupaporn
Producer : Ruangkit Yongpiyakul
ร้องนำ : จ๊อบ พงศกร

Verse 1:
ข้าแสวงหาพระองค์ พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์
พระองค์ไม่เคยแปรผัน ทรงกำหนดคืนวัน
ไม่เคยลืมพระสัญญา

Verse 2:
จิตใจโหยหาพระองค์ ความรักที่มั่นคงล้อมข้า
พระคำที่ให้ความหวัง เต็มไปด้วยฤทธา
ข้าเข้ามาที่พระพักตร์

Chorus:
โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น
เปลี่ยนจิตใจข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า เทพระพรพระองค์ลงมาให้เต็ม
โปรดให้คำอธิษฐานและอ้อนวอน
เป็นกลิ่นหอมที่บัลลังก์ของพระองค์
โปรดทรงนำให้ชีวิตข้ามั่นคงในทางพระองค์


 B   F#/Bb  G#m7   E 
Intro :  
 
 F#/Bb 
A1    ข้าแสวงหาพระองค์
 G#m7 Ebm7 
พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์
 
พระองค์ไม่เคยแปรผัน
 B/Eb 
ทรงกำหนดคืนวัน
 C#m7 F#sus F# 
ไม่เคยลืมพระสัญญา
 
 F#/Bb 
A2    จิตใจโหยหาพระองค์
 G#m7 Ebm7 
ความรักที่มั่นคงล้อมข้า
 
พระคำที่ให้ความหวัง
 B/Eb 
เต็มไปด้วยฤทธา
 C#m7 F#sus F# 
ข้าเข้ามาที่พระพักตร์
 
 Emaj7 F# 
Hook    โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น
 Ebm7 G#m7 
เปลี่ยนจิตใจข้าให้เป็นเหมือนพระองค์
 C#m7 
เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า
 F#sus F# Bmaj7 F#m 
เทพระพรพระองค์ลงมาให้เต็ม  
 Emaj7 F# 
โปรดให้คำอธิษฐานและอ้อนวอน
 Ebm7 G#m7 
เป็นกลิ่นหอมที่บัลลังก์ของพระองค์
 C#m7 F# 
โปรดทรงนำให้ชีวิตข้ามั่นคงในทางพระองค์
 
 B   F#/Bb  G#m7   E 
Midtro :  
 
 B   F#/Bb  G#m7   E 
Solo    :  
 
 B   F#/Bb  G#m7   E  B   
Outtro :