Avatar

สร้างใหม่

renew
  • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
  • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: จริยา มุ่งวัฒนา

ฟังเพลงนี้ได้ที่ : https://bfan.link/renew

Verse 1:
เมื่อวันที่ข้าได้พบพระคริสต์ ชีวิตก็ได้พบความสว่าง
จากคืนวันที่วนเวียนมืดมิด ทรงเปิดตาให้ข้าพบหนทาง
Pre-Chorus:
อยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกวัน
ติดตาม เติบโต ชิดใกล้
อยากจะเป็นภาชนะที่ถูกปั้นจากภายใน
ให้งดงาม และทรงใช้ตามพระทัย
Chorus:
โปรดสร้างข้าใหม่ ชำระล้างใจ สิ่งเก่าๆให้ล่วงไปไม่หวนคืน
โปรดนำข้าใกล้ เปลี่ยนแปลงหมดทั้งหัวใจ
ให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ในพระองค์
Verse 2:
จะรับใช้พระองค์ทั้งชีวิต ด้วยนิมิตที่ทรงเรียกข้ามา
ประกาศไปถึงความรักพระคริสต์ ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริ
Bridge:
จะไม่หันกลับไป ไม่ว่าอย่างไร จะเชื่อวางใจในนามเยซู
จากทาสสู่ไท ข้ารับการไถ่ โดยรักยิ่งใหญ่ในพระองค์
_______________________________
Producer: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Composer: จริยา มุ่งวัฒนา
Arranger: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Vocal: จริยา มุ่งวัฒนา
Background Vocal: BGV501
Piano: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Acoustic Guitar: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Electric Guitar: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Bass: บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล
Drums: สรรเสริญ ดวงคำ
Mixed and Mastering: บุรินทร์​ สุภัครพงษ์กุล