W501 CLASSROOM – การทำสื่อนำเสนอเพื่อการนมัสการ | Font


W501 CLASSROOM วันนี้ โน๊ต เอกกมล ผู้อยู่เบื้องหลังผลงาน Visual Effect ของคอนเสิร์ตเราที่ผ่านๆมา จะมาให้คำแนะนำในการทำสื่อนำเสนอเพื่อการนมัสการ ไปฟังคำแนะนำในหัวข้อต่างๆด้วยกันค่ะ

Presentation : https://youtu.be/wJqxi1pbuyo
องค์ประกอบและเทคนิคต่าง ๆ : https://youtu.be/eB1_k3j9rqg
Background : https://youtu.be/uAGYbBiSfN8
Font : https://youtu.be/cMO0v9FjjIY