Avatar

ตลอดชีวิต

ALL MY LIFE

พระเจ้า…พระบิดานิรันดร์

นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น คือพ่อที่แสนดี ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข…และทรงเป็นเช่นนั้นทั้งในอดีต วันนี้ และตราบชั่วนิรันดร์

ประสบการณ์ในการเล่นดนตรีนมัสการของเหวิน เรืองกิจ สอนเขาให้รู้ว่า แท้จริงแล้วแก่นสารของการเข้าหาพระเจ้าคือ “ความเรียบง่าย” ไม่ต้องปรุงแต่ง ไม่ต้องพยายามสร้างความประทับใจ ไม่ต้องพยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น…เพียงตระหนักรู้ว่าเราคือลูกของพระองค์ ที่สามารถเข้าหาพระองค์ได้โดยไม่ต้องมีฟอร์ม และใช้เวลากับพระองค์ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข…เหมือนกับเพลงนี้ที่เหวินตั้งใจให้ดนตรีพาเราเดินไปเรื่อยๆ ตามเสียงร้องของแพรว คณิตกุล นักร้องสาวผู้มีน้ำเสียงเรียบง่าย สงบ แต่น่าฟัง ทำให้ความรู้สึกของลูกที่พูดกับพ่ออย่างซื่อๆ นั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้ชัดยิ่งขึ้น

วันนี้คุณเป็นอย่างไร…ลองเข้าหาพระเจ้าในอย่างที่คุณเป็นโดยไม่ต้องแต่งเติม แล้วคุณจะพบสันติสุขจากรักที่ไร้เงื่อนไขของพระองค์อย่างแน่นอน

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ


 D/F# D/F# 
Intro C/E x2
 
 Em9 
A1     พระเจ้า พระบิดานิรันดร์
 Cmaj7 G/B C/D 
พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ
 Em9 
พระเยซู ผู้เป็นความหวังของใจ
 G/B C/D 
ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น
 
 Cmaj7 D/C Bm7 
B    พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ
 Em7 Am9 
เมื่อเดินในน้ำพระทัย
 Gmaj7 Dm 
ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป
 Cmaj7 
ความรักพระองค์
 D/C Bm7 
มั่นคงโอบล้อมตัวข้า
Em7 Am9 
ตลอดชีวิตข้างหน้า
 
จะขอพึ่งพาพระคุณ
 
 D/F# D/F# 
Midtro C/E
 
 Em7 Am9 
Lastline    ตลอดชีวิตข้างหน้า
 C/D Bm7 
จะขอพึ่งพาพระคุณ
 Em7 Am9 
ชีวิตที่เหลือข้างหน้า
 
จะขอพึ่งพาพระคุณ
 
 D/F# D/F# 
Outtro C/E