Avatar

โฮซันนา

HOSANNA

สรรเสริญองค์จอมราชา…ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์

นี่คือความหมายของ “โฮซันนา” คำที่ปรากฏอยู่เพียง 5 ครั้งในพระคัมภีร์ แต่เป็นวลีอันยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนจะร้องให้กับพระเจ้าที่รักของเรา และยังเป็นถ้อยคำที่หม่อง พิษณุ ไทรงาม ชื่นชอบเป็นพิเศษ

จากที่เขาเคยได้ฟังคำนี้ในเพลงภาษาต่างประเทศหลายๆ เพลง วันนี้พระเจ้าได้ประทานเพลงบทใหม่ที่แสนไพเราะผ่านปลายปากกาของเขา เป็นเพลงที่ทำให้คนไทยได้ร้อง “โฮซันนา” ในบริบทภาษาของเราเอง โดยมีแยม บงกช ฮัดซัน เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่กินใจ ซึ่งตัวเธอเองกล่าวไว้ว่าเมื่อร้องเพลงนี้แล้วหัวใจสัมผัสได้ถึงความปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้า และยิ่งร้องก็ยิ่งรู้สึกสงบ…เพราะยิ่งเห็นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

หากคุณกำลังหวั่นไหวกับเรื่องใด…ลองฟังเพลงนี้แล้วร้องสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกัน เสียงร้องของคุณจะย้ำเตือนหัวใจคุณเองว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทำไม่ได้ ไม่มีปัญหาใดที่จะใหญ่กว่าพระองค์…และพระผู้ทรงยิ่งใหญ่นี้ คือพระบิดาของคุณเอง

ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะคะ


 Gsus Fmaj7 
Intro:
C2 
ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า
 
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
 
พระองค์บริสุทธิ์
 
C2 
ข้าได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าสูงสุด
 
อยู่ต่อหน้าบัลลังก์อันบริสุทธิ์
 G/B 
พระองค์ทรงงดงาม
 
Am7 
ข้าก้มกราบนมัสการ
Dm7 
ข้าชูมือสรรเสริญพระนาม
Gsus 
ร้องโฮซันนา แด่องค์จอมราชา
 
 Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
 Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
 Gsus 
องค์จอมราชา
 Dm7 
โฮซันนา โฮซันนา
 Fmaj7 
โฮซันนา แด่พระเจ้า
 Gsus 
องค์จอมราชา
 
 Fmaj7 
Lastline  โฮซันนา แด่พระเจ้า
 Gsus 
               องค์จอมราชา
 Dm7 Em7 Fmaj7 
               โฮซันนา แด่พระเจ้า
 Gsus 
               องค์จอมราชา
 
C2 
ขอพระองค์เปิดตาและใจของข้า
 
ให้ข้าได้มองเห็นพระพักตร์พระองค์
 
พระองค์บริสุทธิ์