Avatar

ข้าต้องการพระองค์

I NEED YOU

เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้ว พวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย – ยอห์น 15:5

บงกช ฮัดซัน พิสูจน์พระคำข้อนี้ด้วยชีวิตของตัวเธอเอง…

ตลอดการเดินกับพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ผู้เลือกวางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า ทุกก้าวที่เดิน ทุกการรอคอย ทุกคำตอบที่ได้รับ ยิ่งตอกย้ำกับเธอว่า…พระองค์คือสิ่งเดียวที่เธอ และมนุษย์ทุกคนต้องการ เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์ และจบลงที่พระองค์

นี่คือบทเพลงที่เขียนด้วยชีวิต กลั่นกรองมาเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ชัดเจน

ขอให้เพลงนี้เป็นเหมือนคำอธิษฐานของคุณต่อพระเจ้า…แสวงหาพระองค์…แล้วคุณจะพบทุกสิ่ง

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ


 
Intro:
Em9 G/B Am7 Dsus4 
 
Verse:
D/E Em 
ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท
G/B Am Dsus4 
ทุกความดีและความงาม ล้วนเป็นของพระองค์
D/E Em 
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม
G/B Am Dsus4 
ข้าก็ไม่ต้องการอะไร มากไปกว่าพระองค์
Em Em7/D Em/C# 
ไม่มีอะไร...ในโลกใบนี้  
 Dsus4 
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ
 
 
Chorus:
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์    พระองค์เท่านั้น
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์    เพียงพระองค์เท่านั้น
 Em A7 Dsus4 
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ คือพระองค์
G/B 
 
 
Chorus 2:
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์   พระองค์เท่านั้น
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์   เพียงพระองค์เท่านั้น
 Em Dsus4 
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ   โอ
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์   พระองค์เท่านั้น
 G/B Dsus4 
ข้าต้องการพระองค์   เพียงพระองค์เท่านั้น
 Em A7 Dsus4 
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ   คือพระองค์
 
 
Solo
G/B A/C#