บงกช ฮัดซัน | Bongkote Hudson

คริสตจักรพลับพลา

ผลงานเพลง: ข้าจะรักและบูชา, อยากจะเห็น, เหนือโลกา, ข้ารักพระนาม, เพียงผู้เดียว, อัลบั้ม “บงกช” ทั้งหมด, ร่วมรับใช้ในพันธกิจ Grace Music, Crossover Music, Footprint, Dynamite

ครอบครัวฮัดซัน คือครอบครัวนักนมัสการที่รับใช้พระเจ้ามายาวนาน พวกเขานับเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและยกมาตรฐานวงการดนตรีนมัสการในประเทศไทย พอลเป็นมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาที่รับใช้ในด้านดนตรีมาตั้งแต่แรก เมื่อได้พบกับบงกช หรือแยม ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงและนักร้องนมัสการอยู่แล้ว งานรับใช้ของทั้งสองคนจึงช่วยผลักดันซึ่งกันและกันและทำให้คริสเตียนไทยได้มีเพลงดีๆ มากมายมาใช้ในคริสตจักร และพวกเขายังได้เปิดโรงเรียนสอนการนมัสการร่วมกับ YWAM ในปี 2004-2010 เพื่อสร้างนักนมัสการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพจำนวนมาก

สำหรับพอลและบงกช การนมัสการคือการแสดงความรักต่อพระเจ้าอย่างสุดกำลัง สุดความคิด เป็นการยกพระองค์ขึ้นเหนือทุกสิ่งในชีวิตเรา และพวกเขาเชื่อว่า W501 จะเป็นถุงหนังองุ่นใหม่สำหรับคนยุคใหม่ ที่จะประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ออกไปผ่านเสียงดนตรี และพลิกฟื้นประเทศไทยให้ได้รับการอวยพรเต็มขนาด