Avatar

พระเยซูเป็นคำตอบ

JESUS IS THE ANSWER

กี่ล้านคำถาม…พระเจ้าก็คือคำตอบเดียว

ในวันที่เรานั่งคุยกับเต้น นรารักษ์ เราเห็นความเข้มแข็งที่เกิดจากความมั่นใจในพระคริสต์ แต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อได้รู้ว่าเธอเพิ่งผ่านวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่มาหมาดๆ…เต้นบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอยืนอย่างมั่นคงอยู่ได้ในวันนี้ก็คือพระเจ้า พระองค์เป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกคำถามในชีวิตเธอ เราจึงยิ่งมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้เลือกเธอให้มาร้องเพลงนี้ และเราอยากให้เพลงนี้ช่วยเติมความมั่นใจในพระเจ้าของคุณให้เต็มเปี่ยมด้วยเช่นกัน

พระเยซูเป็นคำตอบ ไม่ใช่แค่สำหรับเต้น แต่สำหรับเราทุกคน โลกนี้อาจมอบความสุขให้เรามากมาย…แต่ความสุขเหล่านั้นไม่เคยพาเราไปถึงจุดหมาย และไม่สามารถช่วยเราจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง…มาร้องเพลงนี้ไปด้วยกัน ร้องออกมาดังๆ เพื่อยืนยันกับหัวใจของคุณว่า “พระเยซูเป็นคำตอบ”…แล้วคุณจะยืนอย่างมั่นคงได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะคะ

 Fmaj7 Bbmaj7 
Intro x2
 
Fmaj7 Bbmaj7 
หนทางที่จะก้าวไป
Fmaj7 Bbmaj7 
ต้องเจอกับสิ่งอันตราย
Gm7 Am7 
ความกลัวบดบังสายตา
 Bbmaj7 Csus 
ไม่ให้เห็นทางออก
 
Fmaj7 Bbmaj7 
หันมองดูที่พระองค์
Fmaj7 Bbmaj7 
ผู้ทรงเป็นที่พักพิง
Gm7 Am7 
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
 Bbmaj7 Csus 
ให้ความหวัง และ พร้อมที่จะก้าวไป
 
 Bbmaj7 
พระเยซูเป็นคำตอบ
 Am7 
ให้ใจที่มืดมน
 Gm7 Bb/C Fmaj7 
โลกไม่เคยมีทางออกให้คนที่หลงทาง
 Bbmaj7 Am7 Dm7 
พระเยซูเป็นคำตอบเปลี่ยนคืนให้สว่าง
 Gsus 
หนทางเดินที่กว้างใหญ่
 Bb Csus 
จะขอให้พระองค์นำทาง
 
 Fmaj7 Bbmaj7 
Midtro x2
 
 
Fmaj7 Bbmaj7 
หัวใจมอบให้พระองค์
Fmaj7 Bbmaj7 
มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน
Gm7 Am7 
พระองค์ไถ่บาปทดแทน
 Bbmaj7 Csus 
ด้วยบาดแผล เพื่อเรา
 
Fmaj7 Bbmaj7 
เมื่อมองดูที่พระองค์
Fmaj7 Bbmaj7 
ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง
Gm7 Am7 
ความจริงเปิดให้เห็นทาง
 Bbmaj7 Csus 
ให้ความหวังและพร้อมท่ีจะก้าวไป
 
 Gm7 Am7 Bbmaj7 Csus 
Solo x2
 
 Fmaj7 Bbmaj7 
Outtro x2