Avatar

เป็นส่วนหนึ่ง

BE A PART OF YOUR WILL

เราคือคนตัวเล็กๆ…ที่ได้รับเชิญให้ร่วมในแผนการณ์อันยิ่งใหญ่

มนุษย์เรามีแผนการณ์มากมาย โลกสอนให้เราตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงฝัน…แต่ไม่ว่าความฝันของเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน มันเทียบไม่ได้เลยกับฝันที่พระเจ้าวาดไว้ให้เราแต่ละคน

แผนการณ์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินสติปัญญาและจินตนาการมนุษย์ แต่แปลกไหมที่พระองค์เลือกให้คนตัวเล็กๆ ที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างพวกเราได้ร่วมขับเคลื่อนแผนการณ์เหล่านั้นไปกับพระองค์ และไม่ว่าระหว่างทางจะเป็นอย่างไรเราก็มั่นใจได้ว่าพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้เราที่ปลายทางแน่นอน

วันนี้ เราอยากชวนคุณทบทวนถึงแผนการณ์ต่างๆ ในชีวิต…ว่ามีแผนการณ์ไหนที่เป็นของคุณ และมีแผนการณ์ไหนที่เป็นของพระเจ้า แล้วเราจะบากบั่นทำตามฝันเล็กๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายเล็กๆ ของเรา หรือยอมเข้าร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในแผนการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินคาดเดา


 Am7 F#dim Em7 A/C# Dsus 
Intro:
 
 Am7 
โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น
 F#dim Em7 
ด้วยความรักความอบอุ่น
 A/C# Dsus 
ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า
 
 Am7 
โปรดเปิดตา ให้วิญญาณข้าได้มองเห็น
 F#dim Em7 Cmaj7 Dsus 
ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ เพื่อโลกนี้ นั้นคืออะไร
 
 D/F# 
ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย
 Em7 Dsus Cmaj7 G/B 
ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระทัยของพระองค์
 Am7 Dsus 
ในความอ่อนแอของข้า
 Bm7 D/E Em7 
จะมีพระกำลังของพระองค์
 Am7 Cmaj7 Dsus 
ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ อันแสนล้ำเลิศ
 
 D/F# 
ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ
 Em7 Dsus Cmaj7 G/B 
มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระวิญญาณ
 Am7 Dsus Bm7 D/E Em7 
เพื่อว่าความจริงทั้งปวงจะมี บริบูรณ์ภายในข้า
Am7 Dsus 
ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์
 
 Cm6 
Midtro:
 
 Am7 
โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม
 F#dim Em7 
ด้วยความน้อมยอมเชื่อฟัง
 A/C# Dsus 
จนลมหายใจสุดท้ายที่มี
 
 Am7 
โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก
 F#dim Em7 
และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า
 Cmaj7 Dsus 
ความคิด หัวใจ และความต้องการ
 
 Am7 Dsus Bm7 Em7 Am7 G/B Dsus 
Solo:
 
 
Last Line:
Am7 Dsus 
ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์