Avatar

สิ่งเดียว

ONE THING

ถ้าให้เลือกขอ “หนึ่งสิ่ง” จากพระเจ้า คุณจะเลือกอะไร?

สำหรับโป๋ เมธา เขาเลือกที่จะขอให้ได้อิ่มในความรักอันบริ­บูรณ์ของพระเจ้า จากการที่ได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์ เพราะเมื่อเราอิ่มด้วยการทรงสถิตของพระองค์แล้ว…เราจะไม่อยากไขว่คว้าหาสิ่งใดอีกเ­ลย

ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการวิ่ง­ตามเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ หรือการเป็นคนที่ดีกว่าเดิม…เราอยากชวนใ­ห้คุณเข้ามานั่งพักสงบต่อหน้าพระพักตร์พระ­เจ้า แล้วให้พระองค์เติมคุณให้เต็มเสียก่อน…ค­ุณจะได้เห็นว่าจริงๆ แล้วสิ่งในชีวิตเราทุกคน ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้อยู่กับพระองค์

ให้เพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของคุณนะคะ ร้องไปด้วยกันกับนก รัตชนก สวนศรี จากทรู เวอร์ชิปเปอร์ และรับการเติมให้อิ่มไปด้วยกัน…ขอพระเจ้­าเสริมกำลังค่ะ


 A2  F#m7 D  Bm7  A2 F#m7 D  Bm7 D/E  
Intro:    
 
 
 C#m7 
ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า
 F#m7 C#m7 
ให้ข้าได้ พักอาศัย ในพระนิเวศน์
 D2 C#m7 F#m7 
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า
 Bm7 Esus 
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริ พระองค์
 
 C#m7 
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก
 F#m7 C#m7 
โปรดตั้งชีวิตข้าสูง บนศิลา
 D2 C#m7 F#m7 
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
 Bm7 D/E 
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์  
 
 
ให้ข้าอิ่ม ในความสมบูรณ์
 A2/C# 
แห่งพระนิเวศน์พระองค์
 Bm7 
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์
 
ในรักที่มั่นคง
 
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล
 C#m7 F#m7 
เมื่อข้าเสาะแสวงหา
 D2 A/C# 
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
 Bm7 D/E 
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว
 
 A2  F#m7 D  Bm7 
Midtro :   
 
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
A/C# 
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
Bm7 F#m7 C#m7 
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอย
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
A/C# 
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
Bm7 D/E 
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอย