เมธา เกรียงปริญญากิจ | Mehta Kriengparinyakij

คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ

ผลงานเพลง: คริสต์มาสที่มีความหมาย, ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่, ราชาแห่งดวงใจ,  ขอพระวิญญาณสถิต,​ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์

อาจารย์เมธา หรือโป๋ คือศิษยาภิบาลฝ่ายนมัสการ และผู้นำนมัสการจากคริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ​ สำหรับโป๋ การนมัสการคือสิ่งที่คริสเตียนทุกคน “ขาดไม่ได้” เพราะถือเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ทำให้เราสัมผัสพระองค์ได้ง่ายที่สุด ทั้งยังช่วยยืนยันว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่และอยู่ใกล้ชิดเราจริง และด้วยความรักในการนมัสการ โป๋จึงได้ร่วมก่อตั้ง Worship Plus+ โรงเรียนสอนดนตรีที่มุ่งสร้างนักนมัสการรุ่นใหม่ และยังเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการนำนมัสการให้กับหลายองค์กรอีกด้วย

การร่วมงานกับ W501 คือความฝันที่เป็นจริง เพราะสิ่งที่โป๋อยากเห็นมานานคือการที่พี่น้องคริสเตียนที่ทำงานด้านดนตรีมารวมตัวกัน ทำในสิ่งเดียวกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย