มองที่พระองค์

ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว สดุดี 16:8 เพลง : มองที่พระองค์ ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา W501 NEW SEASON V1 เมื่อหุบเหวนั้นอยู่ข้างๆทาง มีภูเขากั้นขวางให้ข้ามไป ปลายถนนยังอยู่ที่แสนไกล มองด้วยต...อ่านต่อ


พระเจ้าทรงครอบครอง

เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว พระยาห์เวห์จะทรงครอบครอง อยู่เป็นนิตย์นิรันดร์” อพยพ 15:18 (THSV11) เพลง : พระเจ้าทรงครอบครอง ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา V1 ท่ามกลางความสับสนพระองค์นำข้าไป เมื่อน้ำตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง สิ่งมากมาย...อ่านต่อ


เชิญถวายสาธุการ

ผู้ทรงเปลี่ยนวันที่ทุกข์ใจเป็นยินดี ผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือในวันที่ยากลำบาก ไม่อาจให้สิ่งใดตอบแทนทั้งหมดเหล่านี้ ได้ดีไปกว่า ถวายสาธุการด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพลง :เชิญถวายสาธุการ ศิลปิน :วุฒิ วงศ์สรรเสริญ Verse เรามาร้องเพลงถวายเสียงเพลง ด้วยความชื่นบ...อ่านต่อ


พระองค์เป็น ซึ่งพระองค์เป็น

“I AM WHO I AM เราเป็นซึ่งเราเป็น” ความยิ่งใหญ่ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยคำจำกัดความใดๆ เพลง พระองค์เป็น ซึ่งพระองค์เป็น ศิลปิน วุฒิ วงศ์สรรเสริญ Verse 1 ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีนามใด ที่จะงดงามไปกว่า Pre. พระองค์ ผู้ทรงเมตตา พระองค์ผู้ทรงดำรง อยู่เหนือ...อ่านต่อ


คำอธิษฐาน

เพลง: คำอธิษฐาน ศิลปิน: โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์ นก รัตชนก สวนศรี คิง พัลลภ ทิมา Verse1: พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา พระเยซูเราร่วมคำอธิษฐาน ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง Chorus: ให้แผ่นดินพระ...อ่านต่อ


ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

เพลง: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก ศิลปิน: โป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์ นก รัตชนก สวนศรี คิง พัลลภ ทิมา Verse1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์ ข้าจึงโห่ร้องบอก ให้เสีย...อ่านต่อ


นามอัศจรรย์

เพลง : นามอัศจรรย์ Verse1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ นามเดียว ชนะความบาปความตาย นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ Chorus: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเ...อ่านต่อ


ร่มเงาแห่งชีวิต

เพลง : ร่มเงาแห่งชีวิต SHADE OF LIFE ศิลปิน : อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี Verse: เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า แห่งความหวัง ไม่เคยสิ้นไป Pre Chorus: แล...อ่านต่อ


แก้วตาดวงใจ

เพลง : แก้วตาดวงใจ In the Eye of God ศิลปิน : อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี Verse: ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้ โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ Pre Ch...อ่านต่อ


ผู้รอคอย

เพลง : ผู้รอคอย Those Who Wait ศิลปิน : อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนำ ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม...อ่านต่อ