Avatar

เวลาของพระองค์

HIS TIME

เช้าวันอาทิตย์เมื่อเราก้าวเท้าเข้ามาในโบสถ์…เวลาไม่ใช่ของเราอีกต่อไป

หลายครั้ง ในขณะที่ปากขยับร้องเพลงนมัสการท่ามกลางพี่น้อง ใจเรากลับล่องลอยไปที่ร้านกาแฟร้านโปรด วนเวียนถึงงานที่คั่งค้าง หรือพะวงอยู่กับบุคคลอื่น ทั้งๆ ที่เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่โบสถ์นั้น เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กน้อยของเวลาทั้งสัปดาห์ที่เรามี

…และพระเจ้าอยากได้เวลานั้น

ตลอดชีวิตของ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และ ป้อม ปัญญา เขาทั้งสองรู้ว่าการนมัสการที่แท้จริงมีความหมายเพียงใด พวกเขาจึงอยากให้บทเพลงนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรายกเวลาในการนมัสการให้กับพระเจ้า เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะได้อิ่มเอมกับความรักของพระองค์ รับกำลังใหม่ รับการเปลี่ยนแปลงจากภายใน และก้าวออกจากโบสถ์ไปพร้อมสันติสุขที่ไม่มีใครให้ได้

ลองทบทวนดูว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา…หรือแม้แต่ในช่วงอื่นๆ ตลอดสัปดาห์…คุณได้มอบเวลาให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงไหม? พระองค์รอคอยที่จะใช้เวลากับคุณอยู่เสมอ เพียงแค่คุณยกเวลาของคุณให้เป็น “เวลาของพระองค์” ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ


 F#m7 Fm7 Em7 Asus 
Intro x2
 
 F#m7 Fm7 
V1 นมัสการพระเจ้าของข้า
 Em7 Asus Asus 
    นี่คือเวลาของพระองค์
 F#m7 B+ 
    ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง
 Em7 G/A Asus 
    โปรดทรงชำระให้สะอาด
 
 F#m7 Fm7 
V2 นมัสการด้วยใจถ่อมลง
 Em7 Asus Asus 
    พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง
 F#m7 B+ 
    เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง
 Em7 G/A Em7 D/F# 
    ทรงเป็นความหวังและคำตอบ
 
Hook
 D/F# 
    นมัสการด้วยทั้งชีวิต
 Em7 A/C# Em7 D/F# 
    ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
 F#m7 Bm7 
    ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง
 Em7 Asus 
    ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์
 
 F#m7 Fm7 Em7 Asus 
Solo x2
 F#m7 B+ Em7 Asus 
         
 
 
Last line
 F#m7 Bm7 
   นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง
 Em7 Asus 
  มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว
 
 F#m7 Fm7 Em7 Asus 
Outtro x2
 
          ....