ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร | Saksit Vejsupaporn

คริสตจักรอภิสุทธิสถาน

ผลงานเพลง: อัลบั้ม ToR+ Living in C Major, อัลบั้ม ToR+ Munk, อัลบั้ม Piano & I 1-3, เพลงจากใจที่เคยแตกสลาย, เพลงขอบคุณเหลือเกิน, เพลงวันนี้ทำเลย, เพลงจนสุดปลาย

โน้ตทุกตัวที่ผ่านปลายนิ้วของโต๋ คือผลลัพธ์ของการเล่นเปียโนในโบสถ์มาตั้งแต่เด็ก ชีวิตคริสเตียนของเขาดำเนินมาพร้อมเสียงเพลงโดยตลอด และพระเจ้าได้อวยพรให้โต๋มีโอกาสเล่นดนตรีให้คนทั้งประเทศฟัง และมีเพลงดังออกมามากมาย แต่สิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดนี้ เทียบไม่ได้เลยกับความสุขจากการเล่นเพลงนมัสการพระเจ้า โต๋สื่อสารกับพระเจ้าผ่านเพลงนมัสการ และใช้บทเพลงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขากับพระองค์ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

เมื่อได้มาร่วมงานกับ W501 โต๋รู้สึกถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองร่วมกันของพี่น้อง ที่ต่างทิ้งตัวตนของตัวเอง ทลายกำแพงที่ขวางกั้น และร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันด้วยหัวใจเดียว เขาเชื่อว่าบทเพลงของ W501 จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะส่งต่อพระพรออกไป เพื่อหวังพลิกฟื้นประเทศไทยให้หันมาหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์