Avatar

เสียงของพระองค์

HIS VOICE

เสียงของพระองค์กำลังเรียกเราให้ลุกขึ้นยืน

เราเชื่อว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่…แล้วคุณพร้อมหรือยัง? นักอธิษฐานจำนวนมากเฝ้าวิงวอนให้เกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในประเทศไทย แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคริสเตียนไม่ร่วมมือกันทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ คือลุกขึ้นยืนประจำการ และออกเก็บเกี่ยวทุ่งนาที่เหลืองอร่ามไปด้วยกัน

ในปี 2015 นี้ พอลและบงกช​ ฮัดซัน เชื่อว่าพระเจ้ามีหมายเรียกสำหรับเราทุกคนให้เข้าร่วมทัพ และช่วงที่ผ่านมา เราได้เห็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จากหลายฝ่ายในประเทศไทยได้ทำลายกำแพงแห่งความแตกต่างและหันมาจับมือกัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนชาติ การรวมกลุ่มของคริสตจักร นักประกาศ นักอธิษฐาน นักนมัสการ และอีกมากมาย นี่เป็นหมายสำคัญที่ยืนยันกับเราว่า…แม่ทัพของเราเรียกรวมพลแล้ว

ฟิล พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการองค์กร YWAM ประเทศไทย ผู้ขับร้องเพลงนี้ ได้ชวนให้เราแต่ละคนอธิษฐานถามพระเจ้าว่าเราจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนครั้งนี้ได้อย่างไรบ้าง…ลองดูนะคะ และเมื่อได้รับคำตอบแล้ว อย่าลังเล มาร่วมทัพด้วยกัน เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในแผ่นดินไทย

ขอพระเจ้าทรงนำค่ะ


B  C#m/B  D#m/B  E/B 
 
VERSE
C#m/B 
มองจงมองที่กว้างไกลออกไป
 D#m/B 
สีทองของทุ่งนาสุกใส
 E/B 
พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ
C#m/B 
อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์
 D#m 
อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น
 F# 
มีอยู่กับองค์พระเยซู
 
PRE-CHORUS
F# 
เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว
B/D# 
พร้อมออกทัพประจัญบาน
B/D# F# 
เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจําการ
 
CHORUS
 
นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน
 C#m F#sus4 F# 
ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา
 G#m C# 
พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร
B/D# 
จะทรงนําเราไป
 C#m F# B/E B/G#  E 
เพราะนี่คือเวลาของพระองค์
 
REPEAT VERSE AND CHORUS
 
SOLO
B  B/E  B/G#  E 
 
PRE-CHORUS
 
LASTCHORUS:
 
นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน
 C#m F#sus4  F# 
ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา
 G#m C# 
พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร
B/D# 
จะทรงนําเราไป
 C#m F# Emaj7   G#m 
เพราะนี่คือเวลาของพระองค์
 C#m F# G#m A2  E 
เพราะนี่คือเวลาของพระองค์
 
END
C#m/B 
มองจงมองที่กว้างไกลออกไป
 D#m/B 
สีทองของทุ่งนาสุกใส
 E/B 
พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ