Avatar

มองที่พระองค์

KEEP MY EYES ON YOU

ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ
เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว
สดุดี 16:8

เพลง : มองที่พระองค์
ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา
W501 NEW SEASON

V1
เมื่อหุบเหวนั้นอยู่ข้างๆทาง
มีภูเขากั้นขวางให้ข้ามไป
ปลายถนนยังอยู่ที่แสนไกล
มองด้วยตาอาจมีแค่นี้
V2
(แต่)ได้ยินเสียงพระองค์ทรงเรียกมา
ให้ข้าหันกลับมา เริ่มต้นใหม่
จดจ่อที่พระองค์ทั้งหัวใจ
ให้สายตาข้าอยู่ที่พระองค์
Hook
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
แม้เส้นทางน่ากลัวเพียงใดให้ไว้วางใจในพระองค์
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
สันติสุขครอบครองในใจ
เมื่อข้ามองไปที่พระองค์
V3
มีเหตุผลมากมายให้เลิกรา
มีปัญหาเข้ามาให้ท้อใจ
แต่ความรักพระองค์นำหน้าไป
เมื่อสายตาข้าอยู่ที่พระองค์

เนื้อร้อง / ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล


Download PDF
 
เพลง : มองที่พระองค์
 
ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา
 
W501 NEW SEASON
 
 
Intro
 
| Gmaj7 | %| D | % | x2
 
 
V1
 Gmaj7 A/G 
เมื่อหุบเหวนั้นอยู่ข้างๆทาง
 F#m Bms Asus 
มีภูเขากั้นขวางให้ข้ามไป
 Gmaj7 
ปลายถนนยังอยู่ที่แสนไกล
 
มองด้วยตาอาจมีแค่นี้
 
V2
 Gmaj7 A/G 
(แต่)ได้ยินเสียงพระองค์ทรงเรียกมา
 F#m Bm Asus 
ให้ข้าหันกลับมา เริ่มต้นใหม่
 Gmaj7 
จดจ่อที่พระองค์ทั้งหัวใจ
 Dsus  D 
ให้สายตาข้าอยู่ที่พระองค์
 
Hook
 A/G 
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
 F#m Bm 
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์ 
 Em Asus Dsus  D 
แม้เส้นทางน่ากลัวเพียงใดให้ไว้วางใจในพระองค์ .
 A/G 
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์
 F#m Bm 
ทรงเรียกข้าให้มองที่พระองค์ 
 Em 
สันติสุขครอบครองในใจ
 Asus Dsus  D 
เมื่อข้ามองไปที่พระองค์ .
 
 
Midtro
 
| Gmaj7 | %| D | % | x2
 
 
V3
 Gmaj7 A/G 
มีเหตุผลมากมายให้เลิกรา
 F#m Bm Asus 
มีปัญหาเข้ามาให้ท้อใจ .
 Gmaj7 A/G 
แต่ความรักพระองค์นำหน้าไป
 Dsus  D 
เมื่อสายตาข้าอยู่ที่พระองค์
 
 
Solo
 
| G | Bm | G | F#m |
 
| G | Bm | G | F#m |
 
| G | Bm | G | A |
 
 
Lastline
Bm Em 
สันติสุขครอบครองในใจ
 Asus 
เมื่อข้ามองไปที่พระองค์
 
 
Outtro
 
| Gmaj7 | %| D | % | x2|
 
 
เนื้อร้อง / ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
 
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล