Avatar

พระเจ้าทรงครอบครอง

THE LORD REIGNS

เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ
ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว
พระยาห์เวห์จะทรงครอบครอง
อยู่เป็นนิตย์นิรันดร์”
อพยพ 15:18 (THSV11)

เพลง : พระเจ้าทรงครอบครอง
ศิลปิน : ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา

V1
ท่ามกลางความสับสนพระองค์นำข้าไป
เมื่อน้ำตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน
ในทุกเวลาและทุกๆวัน พระเจ้าทรงครอบครอง

V2
ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน
ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา
พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า
ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง

Hook
อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้
ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง
พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ
ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ

V3
ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนำ
ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ
ผ่านทะเลคลื่นและลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง

Tag
พระองค์ทรงครอบครอง
พระองค์ทรงครอบครอง
พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์

____________________________
เนื้อร้อง / ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล


Download PDF
 
เพลง : พระเจ้าทรงครอบครอง

 
ศิลปิน : ป้อม ปัญญา
 
 
| C Em7 | F Gsus | C Em7 | F Gsus |
 
V1
Em 
ท่ามกลางความสับสนพระองค์นำข้าไป
G/B Am Gsus D/F# Gsus  G 
เมื่อน้ำตาหลั่งไหลพระองค์ทรงรับฟัง
Bb A2F Fm/G# 
สิ่งมากมายเปลี่ยนไปพระองค์ไม่เคยแปรผัน
 C/G Am 
ในทุกเวลาและทุกๆวัน พระเจ้าทรงครอบครอง
 
 
V2
Em 
ท่ามกลางความโหดร้ายพระองค์อยู่ข้างกัน
G/B Am Gsus D/F# Gsus  G 
ในโลกที่บีบคั้นพระองค์ทรงเมตตา
Bb F/A Fm/G# 
พระองค์ทรงเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดและเหนื่อยล้า
 C/G Am 
ในทุกเวลาข้าหายใจ พระเจ้าทรงครอบครอง
 
 
Hook
 Gsus 
อยู่ในความรักมั่นคงโอบกอดไว้
 Gsus Am 
ข้ามีชีวิตก้าวไปด้วยความหวัง
 Gsus Em Am 
พระองค์ทรงรู้เส้นทาง พระองค์ทรงมีแผนการ
 D/F# Gsus 
ขอทรงโปรดเมตตา สอนข้าให้ไว้วางใจ
 
 
V3
Em 
ท่ามกลางความมืดมิดพระองค์เป็นแสงนำ 
G/B Am Gsus D/F# Gsus  G 
ในวันที่ผิดหวังขอทรงปลอบหัวใจ
Bb F/A Fm/G# 
ผ่านทะเลคลื่นและลม เรื่องราวจะหนักแค่ไหน
 C/G Am 
ข้าสาธุการด้วยทั้งใจ พระเจ้าทรงครอบครอง
 
 
Solo
 
|C Em7 |F|C G/B Am Gsus|D/F# Gsus G|
 
|C Bb|F/A Fm/G#|C/G Am7|F C|
 
 
Tag
พระองค์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงครอบครอง
พระเจ้าทรงครอบครองเป็นนิตย์

 
 
เนื้อร้อง / ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
 
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล