บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล | Burin Supakarapongkul

คริสตจักรไมตรีจิต

ผลงานเพลง: เพลงใน Crossover Music, Grace Music 7 และ Footprint, เพลงไม่ต่างกัน, เพลงเข็มทิศ

เก่ง บุรินทร์ คือมือเบส โปรดิวเซอร์ ผู้เรียบเรียงดนตรี และนักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังทั้งระดับประเทศและเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่คริสเตียนทุกคนรู้จัก แม้จะใช้เวลาส่วนมากอยู่ในสตูดิโอ แต่เขาก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนการนมัสการในประเทศไทย และดีใจที่ได้เห็นคนไทยสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันมากขึ้น เพราะสำหรับเก่ง การนมัสการคือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า และคือการยกย่องสรรเสริญความดีงามของพระองค์

เขาถือว่าตัวเองคือผู้เล็กน้อยที่พระเจ้าเลือกใช้ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ W501 และกำลังเฝ้ารอว่าพระเจ้าจะทำอะไรผ่านพันธกิจนี้…เพราะเขาเชื่อว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแน่นอน