คุกเข่า

On My Knee

พระคำ

The Words

พระสัญญา

The Covenant
ไม่มีเงื่อนไข

Unconditional

My Treasure, My All

My Treasure, My All
  • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน

By Your Side

  • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน