พระสัญญา

The Covenant
ไม่มีเงื่อนไข

Unconditional

My Treasure, My All

My Treasure, My All
 • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน

By Your Side

 • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน

ทรงเฝ้าดู

His Eye on Me

เหนือทุกสิ่ง

Above All

Burnt But Beautiful

BURNT BUT BEAUTIFUL
 • เนื้อร้อง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • ทำนอง: โจนัส แอนเดอร์สัน
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: โจนัส แอนเดอร์สัน