ใกล้ชิดกว่าเดิม

Closer
  • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
  • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
  • ร้องนำ: นรารักษ์ ใจบำรุง


ขอพระวิญญาณ

May the Spirit of God


คุกเข่า

On My Knee

พระคำ

The Words

พระสัญญา

The Covenant