บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]

Be Thou my vision, O Lord of my heart
 • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
 • ทำนอง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]
 • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
 • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

เชิญถวายสาธุการบทเพลงชีวิตคริสเตียน : ทุกลมหายใจ [HUM HYMNS PROJECT Cover]

 • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
 • ทำนอง: May W. Moo­dy
 • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
 • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

The King of kings


คำอธิษฐาน


ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก


นามอัศจรรย์


LIFT YOUR HANDS

LIFT YOUR HANDS
 • เนื้อร้อง: ธนวรรษ อุดมวงศ์& Debbie Scott
 • ทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • เรียบเรียง: ธนวรรษ อุดมวงศ์
 • ร้องนำ: Grateful Band

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อการนมัสการ | การสร้าง SMALL TRIAD ตอนที่ 1