การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ_การเล่นมือซ้าย1200630
Avatar

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นมือซ้าย |

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นมือซ้าย
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นมือซ้าย
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นมือซ้าย
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นมือซ้าย

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ โดยหนอน รัตน์ตา ขวัญหวาน ผู้เรียบเรียงดนตรีและมือเปียโนจากวง Brightyard มาให้คำแนะนำในหัวข้อนี้ที่มักมีคนถามเข้ามา สำหรับซีรีย์นี้จะมีทั้งหมด 7 ตอน ท่านสามารถกดเพื่อฟังเรื่องอื่นๆตามlink ด้านล่าง การเล่น...อ่านต่อ


W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การสร้างคอร์ด

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การสร้างคอร์ด
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การสร้างคอร์ด
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การสร้างคอร์ด
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การสร้างคอร์ด

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | พลิกกลับคอร์ด

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | พลิกกลับคอร์ด
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | พลิกกลับคอร์ด
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | พลิกกลับคอร์ด
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | พลิกกลับคอร์ด

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | เล่นอย่างไรดีเมื่อผู้นำอธิษฐาน

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | เล่นอย่างไรดีเมื่อผู้นำอธิษฐาน
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | เล่นอย่างไรดีเมื่อผู้นำอธิษฐาน
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | เล่นอย่างไรดีเมื่อผู้นำอธิษฐาน
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | เล่นอย่างไรดีเมื่อผู้นำอธิษฐาน

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่น Octave สองมือ

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่น Octave สองมือ
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่น Octave สองมือ
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่น Octave สองมือ
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่น Octave สองมือ

W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นPassing Chord

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นPassing Chord
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นPassing Chord
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นPassing Chord
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นเปียโนเพื่อการนมัสการ | การเล่นPassing Chord

Artists