บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล , สรรเสริญ ดวงคำ | Burin Supakarapongkul , Sansern Duangkham