วิตติวัต พันธุรักษ์ | Vitdivat Phanturak

คริสตจักรสะพานเหลือง

ผลงานเพลง: นักร้องวง Romantic Comedy, เพลงของขวัญให้เธอ, เพลงการทดลอง, เพลงชีวิตใหม่, เพลงฮาเลลูยา

ต็องเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงเป็นอาชีพก่อนที่จะได้รู้จักกับพระเจ้า และจากวันที่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต เสียงเพลงของเขาเปลี่ยนไป…เช่นเดียวกับชีวิตของเขา ทุกสิ่งในชีวิตกลับมีแง่มุมใหม่และมีคุณค่าอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน ต็องรักการร้องเพลง และเชื่อว่าพระเจ้าเองก็ชอบเสียงเพลงเช่นกัน สำหรับเขาการนมัสการจึงเป็นเหมือนการร้องเพลงให้พระเจ้าฟัง และการได้ร่วมงานกับ W501 นั้น…เขาเชื่อว่าเป็นพระองค์นั่นเองที่จัดเตรียมและนำพาเขามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้