ผู้ทรงพระชนม์

He is Alive
 • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: Jeffrey Marquardsen

เราเชื่อวางใจ

Turst
 • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: พิธาน ราชรักษ์

ข้าวางทุกสิ่ง

Putting God First
 • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: พรปวีณ์ ตันกิจจานนท์

ข้าเชื่อในพระเยซู

I Believe in Jesus
 • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล

ใกล้ชิดกว่าเดิม

Closer
 • เนื้อร้อง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • ทำนอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ปัญญา ปคูณปัญญา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: นรารักษ์ ใจบำรุง